shopping-bag 0
Items : 0
Subtotal : 0 MKD
View Cart Check Out

Документи и извештаи

КОМПЛЕТНИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2023 СО ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР 

ТАБЕЛА НА ПОСРЕДНИЦИ

КОМПЛЕТНИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2022 ГОДИНА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2022 СО ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ТАБЕЛА НА ПОСРЕДНИЦИ

КОМПЛЕТНИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021 ГОДИНА

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 СО ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР И ТАБЕЛА НА ПОСРЕДНИЦИ

КОМПЛЕТНИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2020 ГОДИНА

  1. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020 СО ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР И ТАБЕЛА НА ПОСРЕДНИЦИ

КОМПЛЕТНИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА

  1. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ И ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2019
  2. ТАБЕЛА НА ПОСРЕДНИЦИ

 

КОМПЛЕТНИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА

  1. ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31. ДЕКЕМВРИ 2018
  2. ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

Комплетните извештаи може да ги погледнете на следниот ЛИНК.